En whistleblowerløsning
til små og mellemstore virksomheder

Walor håndterer jeres indledende undersøgelsesarbejde og leverer en sikker og brugervenlig whistleblowerløsning, som sikrer at I opfylder de lovmæssige krav.
Book en gratis demo
I overenstemmelse med EU-direktivet
Krypteret og anonymt

En whistleblowerløsning, hvor både
software + screening er inkluderet.

Screening

Walor håndterer jeres indledende undersøgelsesarbejde, som sikrer at I opfylder de lovmæssige deadlines i et indberetningsforløb og samtidig sparer ressourcer.

Software

Walor leverer en sikker og brugervenlig whistleblower platform, som sikrer at I opfylder den nye whistleblower standard og det lovmæssige krav.
Hvordan virker det?

Walor er jeres eksterne whistleblowerenhed

1
Implementering af indberetningskanal

Virksomheden vil nemt og hurtigt kunne implementerer den sikre indberetningskanal vha. Walors guides. Dette tager ikke mere end 15 minutter. Virksomheden har dermed en intuitiv og sikker platform, hvor brugeroplevelsen er i fokus.

2
Modtagelse af indberetninger

Når en indberetning modtages, foretager Walor en indledende undersøgelse af materialet. En indberetning giver ofte anledning til spørgsmål om andre forhold i sagen. Disse uklarheder vil blive udredt igennem Walors dialog med whistlebloweren.

3
Walor screener indkomne indberetninger

Walor udfører en professionel vurdering af indholdet, som afgør indberetningens alvorlighed. Denne vurdering er en vejledning, som virksomheden vil benytte i deres håndtering af sagens efterfølgende efterforskning.

4
Overdragelse af valideret indberetning

Indberetningen vil blive videregivet til virksomheden, hvor hovedfokus især er alvorlighedsgraden.
Virksomheden vil eksponeret for Walors omfattende compliance netværk, der kan hjælpe virksomheden med deres interne efterforskning.

Hvorfor Walor?

En whisleblowerordning er mere end blot et lovkrav.

Ligestillingsværktøj
Kontrolredskab
Social Sustainability
Omdømme
Risiko management
Stærkt arbejdsmiljø
Ligestillingsværktøj
Kontrolredskab
Social bæredygtighed
Omdømme
Risiko management
Stærkt arbejdsmiljø
Særligt værdiskabende
Tryghed
Opbygger tillid
Troværdighed
Gennemsigtighed
Rettidig omhu
Særligt værdiskabende
Tryghed
Opbygger tillid
Troværdighed
Gennemsigtighed
Rettidig omhu