Hvad er whistleblowing?

Whistleblowing er den handling at rapportere ulovlige eller uetiske aktiviteter i en organisation for at skabe positive forandringer.

Whistleblowing kan have en betydelig indvirkning på sikkerheden og integriteten i en organisation, da det giver mulighed for gennemsigtighed og ansvarlighed. Uanset om det er rapportering af økonomisk forseelse eller chikane på arbejdspladsen, whistleblowere en afgørende rolle i afdækningen af forseelser og fremme af etisk praksis.