Fokus på
privatlivets fred og anonymitet

ISO37002 illustration
ISO27001
GDPR illustration
Walor logo detaljer hvid
Schrems II illustration
Illustration af E2E-lås
Illustration af fingeraftryk 2FA

Overholdelse

Compliance betyder overholdelse af alle relevante lokale og globale lovkrav. I forbindelse med whistleblowing løsninger kan dette omfatte whistleblowing, datasikkerhed og databeskyttelseslove.

Kloden om natten.
Et GDPR-emblem-ikon.

GDPR (generel forordning om databeskyttelse)

Da Walor kun hoster data på EU-baserede servere, er alle data, vi gemmer for dig, fuldt ud GDPR-kompatible - en ting mindre at bekymre sig om. Data slettes automatisk i henhold til de tidsfrister, der er fastsat i GDPR.

Et ISO37002 badge-ikon.

ISO37002

Walors løsning er bygget på principperne i den nye internationale standard for whistleblowing ledelsessystemer ISO37002. Den giver retningslinjer for implementering, styring, evaluering, vedligeholdelse og forbedring af robuste og effektive whistleblowing platforme.

Hænder, der arbejder på en computer.

Sikkerhed

For os er det af afgørende betydning at sikre, at alle systemkomponenter er sikre. Dette omfatter applikationskoder, databaser, konfigurationer og biblioteker fra tredjeparter samt alle potentielle svage punkter inden for og uden for applikationen.

En illustration af et net, der symboliserer et krypteringsnetværk.

Kryptering (end-to-end)

Walor opnår topkarakterer for vores sikre end-to-end-kryptering samt for at bruge de stærkeste krypteringsalgoritmer og sikre betingelser, når det gælder sikkerhedsnøgler.

Et ISO27001-emblem-ikon.

ISO27001

Sikkerhed, anonymitet og tillid er kernepunkter for Walor og alle vores produkter. Dette afspejler sig i vores tilgang til hosting af data, som er ISO27001-certificeret. Vores informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS) sikrer klare processer og ansvarlighed på alle niveauer for at beskytte fortrolige data mod misbrug, tab og uhensigtsmæssig adgang.

Linjer af kode.
En uidentificerbar person, der stirrer på splintrede lyslinjer.

To-faktor-autentificering (2FA)

Forebyggelse er bedre end behandling. Walor inkluderer et ekstra sikkerhedsniveau for vores whistleblower-platform, hvor login med to-faktor-autentifikation er standard.

Beskyttelse af personoplysninger

Datafortrolighed betyder, at alle parters data skal holdes sikre, uanset om de befinder sig i systemet eller er i transit over netværket. Dette omfatter ikke kun kryptering, men også juridiske krav som f.eks. hvor dataene er hostet, hvem der har adgang til dem, og hvordan anmodninger om adgang til disse data håndteres.

En illustration af mennesker uden ansigt for at symbolisere anonymitet.

Anonymitet

Walors whistleblower-platform giver mulighed for anonym rapportering. Ud over fuld anonymitet for whistlebloweren giver Walor også mulighed for dialog mellem whistleblowere, sagsbehandlere og eksterne eksperter. Platformen anvender ikke sporingsmekanismer på brugerne.

Privatliv ved design

Walors platform er blevet udviklet i henhold til princippet om Privacy by Design, som kræver, at it-infrastrukturer skal være designet på en måde, der sikrer effektiv gennemførelse af grundlæggende databeskyttelsesprincipper som f.eks. lovlighed, retfærdighed og gennemsigtighed.

Et andet sæt hænder, der arbejder på en computer.