Hvad er en whistleblower?

En whistleblower er en modig person, der rapporterer ulovlige eller uetiske aktiviteter i en organisation til relevante interessenter.

Whistleblowere rapporterer ofte om forseelser, som de har været vidne til eller er blevet opmærksomme på gennem deres arbejde, og deres afsløringer kan afsløre korruption, mørklægning og andre former for magtmisbrug. I mange tilfælde sætter whistleblowere deres karriere, omdømme og personlige sikkerhed på spil for at afsløre forseelser, og de kan blive udsat for repressalier fra dem, de har beskyldt for forseelser.

Den Europæiske Union har skabt et whistleblowing direktiv som giver et nyt sikkerhedsnet til beskyttelse af whistleblowere. Disse love beskytter whistleblowere mod repressalier og giver dem visse juridiske rettigheder og garantier. Hvis du er nysgerrig efter at vide mere om lovgivningen, så klik her.