EU Whistleblowing Direktiv

Et direktiv er en retsakt, der skitserer et mål, som alle EU-lande skal nå. Det er op til de enkelte lande at udforme deres egne love om, hvordan de skal nå disse mål. I tilfældet med EU-direktivet på whistleblowing er meget op til landene at beslutte, hvordan det skal implementeres. Det er tilfældet med muligheden for anonym rapportering - Spanien og Portugal har f.eks. valgt en meget restriktiv tilgang.